Luftridåer från Frico förbättrar inomhusklimatet hos Vestas

Vestas är ett företag där både energi- och arbetseffektivitet är viktigt samt att personalen har en bra arbetsmiljö. Med luftridåer från Frico sparar de energi och slipper drag och kyla trots att varje kvm av golvet nyttjas, även nära de stora portarna.

Sveriges kommuner och fastighetsbolag tar upp kampen mot fett – med biokonvertering

En stor mängd fett belastar idag samhället – igensatta avlopp, bränder i ventilationer och luktproblem i avfallsutrymmen är bara några av de problem fettet orsakar. Modern miljöteknik håller dock på att förändra detta. 

Fett – ett samhällsproblem som kan lösas

Fett är en viktig ingrediens i vårt liv, i mat och matlagning, i hygienprodukter och krämer och i andra sammanhang. Men förbrukat fett skapar problem som drabbar dem som hanterar det, men också samhället i stort, genom igensatta ledningsnät, brandrisker, onödiga transporter och ökande användning av kemikalier och ozon.

Lagändring ställer nya krav på bilverkstäder

För att komma åt oseriösa aktörer och få bättre kontroll på farliga växthusgaser gäller sedan 1 januari en ny lag för hantering av köldmedier i AC-system för fordon. Bland annat införs en ny företagscertifiering som alla bilverkstäder som hanterar AC-system måste ha.

Scandbio säkrar energi från svenska skogar

Pellets är en enkel, billig och koldioxidneutral energikälla för både privatpersoner och företag. Produktionen bidrar dessutom till svenska jobb och skatteintäkter. – Vi kallar pellets för livets energi, säger Henrik Arfwidsson, marknadschef på Scandbio. När den svenska skogsindustrin tillverkar sågade trävaror uppstår även biprodukter som är viktiga att ta hand om. Här kommer Scandbio in […]

Härnösand är länets bästa miljökommun

Fossilfri kollektivtrafik, fordonsgas producerad i lokalt slutet kretslopp, en snabbladdningsstation för elfordon och fler laddstolpar på väg. Klimatsatsningarna i Härnösands kommun ger avtryck och på bara ett år har kommunen klättrat över 100 placeringar i rankingen över Sveriges bästa miljökommuner. Nu är man bäst i Sverige i kategorin med jämförbara kommuner. När Aktuell Hållbarhet i […]

Skogen är framtiden

Under tre dagar i maj samlas en stor del av världens kunskap inom träförädling och bioenergi på IWB (International Wood Biorefining) i Älvsjö. En sammanslagning av tre tidigare mässor i Älvsjö och på Elmia. Resultatet blir en mässa som berör och intresserar en enorm bredd av personer, företag, organisationer, kunskaper, forskning, innehåll och ämnen. Skogen […]

Fabege ledande på hållbara fastigheter

Fastighetsbolaget Fabege förverkligar det mesta av sina idéer om hållbar stadsutveckling vid utvecklingen av Arenastaden i Solna. Men så har företaget också utsetts till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. –Vi verkställer och förverkligar det vi säger att vi ska göra och det går väldigt fort, säger Mia Häggström, som är hållbarhetschef vid Fabege. Vi […]

Ny EU-certifiering gör det lättare att välja förnybar värme

Genom en ny EU-certifiering för installatörer av värmepumpar, solvärme, solcellssystem och biobränslepannor, ska det bli enklare för villa- och småhusägare att välja ett förnybart och kostnadseffektivt uppvärmningssystem. Den nya certifieringen är en del av EUs förnybarhetsdirektiv och ska erbjudas i alla EUs medlemsländer. Tanken med certifieringen är att den ska fungera som en garanti för […]