Sveriges kommuner och fastighetsbolag tar upp kampen mot fett – med biokonvertering

En stor mängd fett belastar idag samhället – igensatta avlopp, bränder i ventilationer och luktproblem i avfallsutrymmen är bara några av de problem fettet orsakar. Modern miljöteknik håller dock på att förändra detta. 

Fett – ett samhällsproblem som kan lösas

Fett är en viktig ingrediens i vårt liv, i mat och matlagning, i hygienprodukter och krämer och i andra sammanhang. Men förbrukat fett skapar problem som drabbar dem som hanterar det, men också samhället i stort, genom igensatta ledningsnät, brandrisker, onödiga transporter och ökande användning av kemikalier och ozon.

Lagändring ställer nya krav på bilverkstäder

För att komma åt oseriösa aktörer och få bättre kontroll på farliga växthusgaser gäller sedan 1 januari en ny lag för hantering av köldmedier i AC-system för fordon. Bland annat införs en ny företagscertifiering som alla bilverkstäder som hanterar AC-system måste ha.

Scandbio säkrar energi från svenska skogar

Pellets är en enkel, billig och koldioxidneutral energikälla för både privatpersoner och företag. Produktionen bidrar dessutom till svenska jobb och skatteintäkter. – Vi kallar pellets för livets energi, säger Henrik Arfwidsson, marknadschef på Scandbio. När den svenska skogsindustrin tillverkar sågade trävaror uppstår även biprodukter som är viktiga att ta hand om. Här kommer Scandbio in […]

Härnösand är länets bästa miljökommun

Fossilfri kollektivtrafik, fordonsgas producerad i lokalt slutet kretslopp, en snabbladdningsstation för elfordon och fler laddstolpar på väg. Klimatsatsningarna i Härnösands kommun ger avtryck och på bara ett år har kommunen klättrat över 100 placeringar i rankingen över Sveriges bästa miljökommuner. Nu är man bäst i Sverige i kategorin med jämförbara kommuner. När Aktuell Hållbarhet i […]

Fabege ledande på hållbara fastigheter

Fastighetsbolaget Fabege förverkligar det mesta av sina idéer om hållbar stadsutveckling vid utvecklingen av Arenastaden i Solna. Men så har företaget också utsetts till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. –Vi verkställer och förverkligar det vi säger att vi ska göra och det går väldigt fort, säger Mia Häggström, som är hållbarhetschef vid Fabege. Vi […]

Ny EU-certifiering gör det lättare att välja förnybar värme

Genom en ny EU-certifiering för installatörer av värmepumpar, solvärme, solcellssystem och biobränslepannor, ska det bli enklare för villa- och småhusägare att välja ett förnybart och kostnadseffektivt uppvärmningssystem. Den nya certifieringen är en del av EUs förnybarhetsdirektiv och ska erbjudas i alla EUs medlemsländer. Tanken med certifieringen är att den ska fungera som en garanti för […]

Avancerad reglerteknik ökar industrins lönsamhet och minskar utsläpp

På en global marknad, med hårt pressad lönsamhet, befinner sig processindustrin i ett utsatt läge. Genom avancerad reglerteknik från Optimation kan industrin få  kostnadseffektiva lösningar för att öka sin effektivitet, minska sina utsläpp och sänka sina produktionskostnader. Förbättringar som kan vara värda hundratals miljoner kronor. Företaget Optimation är specialister inom avancerad reglerteknik riktad mot processindustrin […]

Så ska bränsleceller drivna på vätgas lösa klimat- och energifrågan

Ett förnybart bränsle som alstrar el och endast släpper ut vatten. Med bränsleceller drivna på vätgas får man ett effektivt alternativ för att ersätta fossila bränslen, bekämpa klimathotet och lösa Sveriges framtida energiförsörjning. –  Alla de andra förnybara bränslena innehåller kolatomer och om den globala uppvärmningen ska lösas och vi ska få ner mängden koldioxid […]