Så ska bränsleceller drivna på vätgas lösa klimat- och energifrågan

Per Wassén vd för bränslecellsföretaget PowerCell Sweden AB.

Ett förnybart bränsle som alstrar el och endast släpper ut vatten. Med bränsleceller drivna på vätgas får man ett effektivt alternativ för att ersätta fossila bränslen, bekämpa klimathotet och lösa Sveriges framtida energiförsörjning.

–  Alla de andra förnybara bränslena innehåller kolatomer och om den globala uppvärmningen ska lösas och vi ska få ner mängden koldioxid i atmosfären så måste vi ta bort kolatomerna. Då är vätgas det enda alternativet, säger Per Wassén vd för svenska PowerCell som utvecklar vätgasdrivna bränsleceller.

PowerCells ursprung i fordonsindustrin

Företaget grundades 2008, som en avknoppning av Volvokoncernens långvariga arbete med bränsleceller. Tekniken bygger, något förenklat, på att bränslecellen skapar el genom en kemisk reaktion mellan vätgas och syre. Det enda utsläppet som bildas är vatten och vätgasen har dessutom en mycket högre verkningsgrad än fossila bränslen. På grund av dessa fördelar utvecklar många stora biltillverkare idag bränslecellsbilar och Per Wassén tror själv att bränslecellsmotorn runt år 2020 kommer vara dominerande hos nyproducerade bilar.

Bränsleceller – vägen till det fossilfria samhället 

En anledning till att Volvo valde att starta PowerCell som ett fristående bolag, är att bränslecellerna har långt fler användningsområden än att bara driva fordon. Enligt Per Wassén är PowerCells mål därför att hjälpa till att föra in Sverige i det han kallar ”vätgassamhället”.

– Sveriges energisystem håller på att kollapsa. För stänger man av kärnkraftverken och går över till sol, vind och vatten så är det så att utbud och efterfrågan inte riktigt möter varandra, förklarar han.

Enligt Per Wassén är det svårt att förlita sig på vind- och solkraft, eftersom det inte går att styra vädret. På molniga, vindstilla och kalla dagar finns därför en stor risk för att efterfrågan på el i Sverige kommer bli långt mycket större än utbudet. Lösningen på det problemet är idag att lagra energin i batterier, som för med sig flera begränsingar.

Moderna batterier är dyra, otympliga och dessutom beroende av sällsynta jordartsmetaller som litium. Även livslängden på batterierna innebär ett problem eftersom deras kapacitet blir lite sämre varje gång de laddas ur. Här ser Per Wassén därför en stor möjlighet för vätgasen som ett komplement till batterier.

–  Det som har börjats testas i vindkraftsparker i bland annat Japan, Korea och Tyskland är att man, när det blåser mycket, tillverkar vätgas via elektrolys. Sen lagrar man vätgasen på tank och när det inte blåser kan den skickas in i en bränslecell och på så sätt skapa el igen när det finns behov, förklarar han.

Läs mer om PowerCells lösningar.

Tekniken finns redan på plats 

På PowerCell har man nu börjat samarbeta med ägare till vindkraftsparker för att ta fram en egen prototyp för en sådan lösning. Förhoppningen är att man effektivare ska kunna lagra energin från vind-  och solkraftverk och dessutom kunna framställa vätgas till bilar på ett förnybart sätt, utan några som helst utsläpp.

Enligt Per Wassén finns redan tillräcklig teknologi kring bränsleceller för att genomföra den här övergången till ett vätgassamhälle. Det han efterlyser är därför statliga initiativ för att både bygga infrastruktur och tankstationer för bilar och även skapa incitament för företag att satsa på anläggningar som omformar förnybar el till vätgas.

– Med dagens låga elpriser är det många som ser den här typen anläggningar som en dyr investering. Men det är ju egentligen inte det som är frågan, utan frågan är hur vi klarar världens klimatåtaganden och det har vi lösningen för, säger Per Wassén och avslutar:

– Bränslecellerna är en ”gamechanger”, inte bara inom bilindustrin för att få bort bensin- och dieselutsläpp utan också en möjliggörare för att kunna balansera hela det svenska elsystemet.

logo_300x110

PowerCell Sweden AB är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital.

För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

PowercellS3

PowerCells senaste bränslecellsstack S3 täcker ett större effektområde, från 20 kW upp till 100 kW.Tobias Berg

Redaktör