Fläktväggar skapar säker ventilation och energismarta lösningar i Lund

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på cirka 75 miljarder kronor. De har som ambition att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor och energibesparing – och nu har deras utbildningscenter Kemicentrum i Lund tagit ett steg i rätt riktning med ett fläktväggskoncept från ebm-papst.

Låt inte ditt farliga avfall gå till spillo

För oss är farligt avfall en värdefull resurs som kan göras om till något nytt och användbart. Att återvinna farligt avfall är bra för miljön, men det kan också leda till ökade konkurrensfördelar för företag och industrier.

Made to be Re-Made – Partnerskap i hållbarhet

Hållbarhet står högt på agendan för SKF. Vi på Stena Recycling hjälper SKF att nå sina högt uppsatta hållbarhetsmål genom att erbjuda effektiv och säker återvinning. Tillsammans sluter vi cirkeln och ser till att produkterna inte bara blir Made in Sweden – de blir Re-Made in Sweden!

Tillsammans sluter vi cirkeln

Cirkulär ekonomi vinner ny mark varje dag och hjälper industrin att hitta nya sätt att skapa en hållbar produktion. Stena Recycling hjälper dig med Resource Management – materialhantering från produktdesign till återvinning och leverans av råvaror tillbaka till industrin och samhället. Låt oss sluta cirkeln tillsammans.

Det är ingen tillfällighet att Arom-dekor Kemi har nio olika sorters kylarglykol!

Vid Arom-dekor Kemis moderna produktionsanläggning på drygt 4 000 kvm i Sexdrega strax utanför Borås är vinterhalvåret en extra intensiv period. Här emballeras nämligen kylarglykol i stora volymer och i produktgruppen finns det nio olika sorters kylarglykol.

Arom-dekor gör Sveriges första spolarvätska som godkänts av Naturskyddsföreningen

För första gången har Naturskyddsföreningen godkänt en spolarvätska som “Bra miljöval”. Processen att anpassa spolarvätskan till de hårda miljökraven har varit målmedveten och lång.  ”Vi har ambitionen att alltid ligga steget före”, säger Christian Lundell, VD för Arom-Dekor Kemi. Sex månader tog det att gå igenom processen för att få Arom-dekors spolarvätska miljömärkt av Naturskyddsföreningen.  […]

Härnösand är länets bästa miljökommun

Fossilfri kollektivtrafik, fordonsgas producerad i lokalt slutet kretslopp, en snabbladdningsstation för elfordon och fler laddstolpar på väg. Klimatsatsningarna i Härnösands kommun ger avtryck och på bara ett år har kommunen klättrat över 100 placeringar i rankingen över Sveriges bästa miljökommuner. Nu är man bäst i Sverige i kategorin med jämförbara kommuner. När Aktuell Hållbarhet i […]

Skogen är framtiden

Under tre dagar i maj samlas en stor del av världens kunskap inom träförädling och bioenergi på IWB (International Wood Biorefining) i Älvsjö. En sammanslagning av tre tidigare mässor i Älvsjö och på Elmia. Resultatet blir en mässa som berör och intresserar en enorm bredd av personer, företag, organisationer, kunskaper, forskning, innehåll och ämnen. Skogen […]

Fabege ledande på hållbara fastigheter

Fastighetsbolaget Fabege förverkligar det mesta av sina idéer om hållbar stadsutveckling vid utvecklingen av Arenastaden i Solna. Men så har företaget också utsetts till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. –Vi verkställer och förverkligar det vi säger att vi ska göra och det går väldigt fort, säger Mia Häggström, som är hållbarhetschef vid Fabege. Vi […]