Arom-dekor gör Sveriges första spolarvätska som godkänts av NaturskyddsföreningenFör första gången har Naturskyddsföreningen godkänt en spolarvätska som “Bra miljöval”. Processen att anpassa spolarvätskan till de hårda miljökraven har varit målmedveten och lång. 

”Vi har ambitionen att alltid ligga steget före”, säger Christian Lundell, VD för Arom-Dekor Kemi.

Sex månader tog det att gå igenom processen för att få Arom-dekors spolarvätska miljömärkt av Naturskyddsföreningen. 

”Det började med att vi anlitade miljökonsulten Ulf Karlström för att han skulle hjälpa oss att ta fram en godkänd spolarvätska. Vi ville att våra produkter skulle vara de bästa på marknaden utifrån påverkan på miljö och människor. Han såg att spolarvätskan hade potential för att modifieras för att passa in i miljömärkningen”, säger Christian Lundell, vd för Arom-dekor.

Uppfyller höga miljökrav

Naturskyddsföreningens märkning “Bra Miljöval” är deras äldsta och ställer enormt höga krav på produkten. För att spolarvätskan skulle bli godkänd anlitades en tysk etanolproducent som kunde erbjuda rätt etanol och rätt denatureringsmedel – det vill säga de ämnen som gör etanolen odrickbar – för att uppfylla kraven.

Etanolen är organiskt framställd och biologiskt nedbrytbar. För att få vara ett ”Bra Miljölval” måste produkten bevara den biologiska mångfalden och människans hälsa får inte hotas. Idag är Arom-dekors spolarvätska AdProLine den enda på marknaden som är märkt med “Bra Miljöval”. 

”Det roliga är att spolarvätskans egenskaper när det gäller dess frostskyddsförmåga, skonsamheten mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen bara blivit bättre av att miljöanpassas. Till och med doften har blivit bättre”, säger Christian Lundell med stolthet i rösten.

Bidrar till mindre utsläpp

Miljösatsningen stannar dock inte där för Arom-dekor. Företaget har redan sedan Christian Lundell tog över det 2008 haft siktet inställt på att erbjuda mer miljövänliga kem-produkter. Sedan tidigare är de AdBlue som bidrar till att ta bort 30 procent av utsläppen av kväveoxider – så kallad NOx – på över  10 000 fordon om dagen.

Tekniken har funnits länge på fartyg och kraftvärmeverk, 2006 började tekniken implementeras även på dieseldrivna tunga fordon.

Idag är AdBlue den produkt vi erbjuder som gör mest nytta för miljön”, säger Christian Lundell.

Cirkulär ekonomi ger bättre miljö

Sedan i våras ingår Arom-dekor i Vilokankoncernen som är ett företag inom cirkulär ekonomi. Nyligen vann koncernen en upphandling för att ta hand om glykolavfallet från landets flygplatser. Glykolen renas och återanvänds bland annat inom industrin.

”Cirkulär ekonomi är spännande eftersom det ställer krav på producenter att tänka in sina produkter i ett kretslopp och inte som det varit hittills att produkter dumpas till skada för miljön”, säger Christian Lundell.

Arom-dekor tillhandahåller produkter för fordon, både till industrin och till privatmarknaden. Kunderna är i huvudsak åkerier, bussbolag och biltillbehörsbutiker. Norge och Sverige är de största marknaderna, men exportandelen växer snabbt.

Årets ”Gasell” tre år i rad

Arom-dekor är ett litet företag som lyckats ta allt större marknadsandelar på en marknad med till största delen stora aktörer. Företaget har utsetts av tidningen Dagens Industri till Årets gasellföretag tre år i rad 2013, 2014 och 2015. Det är de snabbast växande företagen i Sverige som utses till ”Gaseller”. 

Företaget har under Christian Lundells ledning vuxit från en omsättning på tre miljoner kronor per år till 120 miljoner kronor och i huvudsak gjort det genom organisk tillväxt – det vill säga utan att ha förvärvat andra företag.

Miljösatsning som märks

Förra året blev också Arom-dekors VD Christian Lundell utsedd till Årets företagare i Svenljunga kommun. I motiveringen beskrivs företaget som ett av regionens mest expansiva och spännande företag – ”en förebild som inte nöjer sig med att sitta med i tåget när det går utan föredrar att vara loket och visa vägen”.

En stor del av förklaringen är satsningen på miljön.

”Jag hoppas att miljötänkandet blir mer tvingande i framtiden. Fram tills dess vill Arom-dekor ligga i framkant på miljösidan och alltid erbjuda lite bättre alternativ än konkurrenterna”, säger Christian Lundell. 

AromDekor-logo NY

Fakta

• Sedan april 2016 ingår Arom-dekor Kemi i Vilokankoncernen

• Grundades i mitten av förra seklet

• 2008 förvärvade Christian Lundell företaget.

• Är idag ett av Nordens ledande leverantörer av kemikalier för fordonsvård och rengöring i allmänhet.

• Hanterar volymer överstigande 15000 kubikmeter kemiska produkter varje år.

• Arom-dekor Kemi har blivit utsedd till Gasell-företag tre år i rad: 2013, 2014 och 2015.

• Arom-dekor Kemis VD Christian Lundell blev förra året utsedd till årets företagare i Svenljunga.

image003

» Jag hoppas att miljötänkandet blir mer tvingande i framtiden. Fram tills dess vill Arom-dekor ligga i framkant på miljösidan och alltid erbjuda lite bättre alternativ än konkurrenterna «

Christian Lundell
VD Arom-dekor Kemi

Christian_Lundell

Christian Lundell

Arom-dekors miljömärkta spolarvätska

Arom-dekors miljömärkta spolarvätska