Avancerad reglerteknik ökar industrins lönsamhet och minskar utsläppPå en global marknad, med hårt pressad lönsamhet, befinner sig processindustrin i ett utsatt läge. Genom avancerad reglerteknik från Optimation kan industrin få  kostnadseffektiva lösningar för att öka sin effektivitet, minska sina utsläpp och sänka sina produktionskostnader. Förbättringar som kan vara värda hundratals miljoner kronor.

Företaget Optimation är specialister inom avancerad reglerteknik riktad mot processindustrin och hjälper sina kunder att både öka produktiviteten och sänka produktionskostnaderna på sina anläggningar. Oavsett om det gäller styrning av processerna på en hel pappersfabrik, reglering av temperaturer i en värmepump eller reglering av trycket i ett ångnät, kan Optimation höja effektiviteten på anläggningen med minimal påverkan på processen under utveckling och drifttagning.

– Vi har kunder där vi på bara några veckors arbete har ökat deras förtjänst med hundratals miljoner kronor per år, oftast tar det dock lite längre tid, berättar vice vd Lars Lindqvist.

Läs mer om Optimations erbjudande.

500 miljoner i ökade intäkter

Som ett exempel nämner Lars Lindqvist en av LKABs anläggningar där Optimations arbetsmetodik tillämpades under drygt ett år mellan 2009-2010, vilket slutligen resulterade i en produktionsökning på hela 20 procent, vilket då motsvarade ökade intäkter till ett värde av 500 miljoner kronor per år. I projektet togs en virtuell processkopia av kulsinterverket MK3 fram. Denna nyttjades både till att ta fram ny reglerstrategi, samt till att identifiera fysikaliska flaskhalsar som kunden själv åtgärdade.

Läs mer om Optimations samarbete med LKAB.

En stor del av Optimations styrka ligger enligt Lars Lindqvist i personalens kombination av hög teoretisk kompetens och lång praktisk erfarenhet. Det innebär att man inte bara har en förståelse för teorin som ligger bakom ett avancerat reglersystem, utan också vet hur den tillämpas på ett bra sätt ute hos kunderna.

En annan viktig del av Optimations erbjudande är deras kompetens inom simulering. Genom dynamisk simulering låter man kunderna testa och utvärdera förändringar i sina styrstrategier i en ”virtuell fabrik” innan man implementerar dem i den verkliga processen. På så vis kan man ”göra rätt direkt” och behöver inte störa produktionen för att utföra tester. 

–  Vi startade 2002 och jobbade tidigt med att använda simuleringar i processen för att skapa genomtänkta reglerstrukturer.  Nu märker vi att större bolag börjar anamma och prata om de här metoderna också. Så vi har nog varit ganska tidigt ute. Som företag är vi innovativa och satsar på att utveckla våra idéer tillsammans med andra företag och universitet. Detta gör att våra kunder alltid får del av den senaste tekniken och metoderna och därigenom bli än mer effektiva, säger Lars Lindqvist.

Läs mer om Optimations simuleringslösningar.

Men trots att fler och fler industrier inser värdet i att optimera sina reglersystem märker man på Optimation att detta område ofta är eftersatt. En viktig första insats hos nya kunder blir därför ofta att genomföra en så kallad ”konditionsanalys” av anläggningen för att se hur mycket mer man kan få ur den genom att optimera reglersystemet. 

Underlättar för operatörerna

Genom strukturerad översyn av ett processavsnitt, kan Optimation designa ett reglersystem som höjer effektiviteten på anläggningen, samtidigt som kunden kan få besked om nödvändiga processförändringar. Optimations lösningar innebär också att det blir lättare för kundens personal att underhålla systemet, utföra reparationer och trimma regulatorerna. På så vis får operatörerna mer tid att tänka kring hur man kan göra ytterligare förbättringar för att fortsätta att höja effektiviteten på anläggningen även i framtiden.

– En operatör ska ju ägna sig åt att titta mer på det strategiska, hur man borde köra anläggningen, istället för brandsläckning när man ser att regulatorer börjar svänga. Man ska kunna jobba mer långsiktigt och översiktligt som operatör.

Optimation_logo_color_webb-300x50

Kombinationen av mångårig erfarenhet av industriella tillämpningar och det samlade specialistkunnandet inom avancerad mät- och reglerteknik, simulering, processnära IT och utbildning, ger företaget en unik kompetens och position på marknaden.

Vår målsättning är att jobba nära våra kunder med en uttalad ambition att överträffa de förväntningar som ställs i de projekt vi är engagerade i.

Vi kan omsätta avancerade teorier till praktiskt fungerande system.

Läs mer på: www.optimation.se

Lars Lindquist, vice vd på Optimation

Lars Lindquist, vice vd på Optimation