Fläktväggar skapar säker ventilation och energismarta lösningar i Lund

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på cirka 75 miljarder kronor. De har som ambition att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor och energibesparing – och nu har deras utbildningscenter Kemicentrum i Lund tagit ett steg i rätt riktning med ett fläktväggskoncept från ebm-papst.

Luftridåer från Frico förbättrar inomhusklimatet hos Vestas

Vestas är ett företag där både energi- och arbetseffektivitet är viktigt samt att personalen har en bra arbetsmiljö. Med luftridåer från Frico sparar de energi och slipper drag och kyla trots att varje kvm av golvet nyttjas, även nära de stora portarna.

Scandbio säkrar energi från svenska skogar

Pellets är en enkel, billig och koldioxidneutral energikälla för både privatpersoner och företag. Produktionen bidrar dessutom till svenska jobb och skatteintäkter. – Vi kallar pellets för livets energi, säger Henrik Arfwidsson, marknadschef på Scandbio. När den svenska skogsindustrin tillverkar sågade trävaror uppstår även biprodukter som är viktiga att ta hand om. Här kommer Scandbio in […]

Ny EU-certifiering gör det lättare att välja förnybar värme

Genom en ny EU-certifiering för installatörer av värmepumpar, solvärme, solcellssystem och biobränslepannor, ska det bli enklare för villa- och småhusägare att välja ett förnybart och kostnadseffektivt uppvärmningssystem. Den nya certifieringen är en del av EUs förnybarhetsdirektiv och ska erbjudas i alla EUs medlemsländer. Tanken med certifieringen är att den ska fungera som en garanti för […]

Avancerad reglerteknik ökar industrins lönsamhet och minskar utsläpp

På en global marknad, med hårt pressad lönsamhet, befinner sig processindustrin i ett utsatt läge. Genom avancerad reglerteknik från Optimation kan industrin få  kostnadseffektiva lösningar för att öka sin effektivitet, minska sina utsläpp och sänka sina produktionskostnader. Förbättringar som kan vara värda hundratals miljoner kronor. Företaget Optimation är specialister inom avancerad reglerteknik riktad mot processindustrin […]

Så ska bränsleceller drivna på vätgas lösa klimat- och energifrågan

Ett förnybart bränsle som alstrar el och endast släpper ut vatten. Med bränsleceller drivna på vätgas får man ett effektivt alternativ för att ersätta fossila bränslen, bekämpa klimathotet och lösa Sveriges framtida energiförsörjning. –  Alla de andra förnybara bränslena innehåller kolatomer och om den globala uppvärmningen ska lösas och vi ska få ner mängden koldioxid […]

Fossilfri svensk teknik ska lösa industrins energibehov

Svenska Cortus Energy har i 10 år utvecklat en metod som framställer högeffektiv och ren energigas från billig och förnybar biomassa. Nu står man nu redo att ta steget till den kommersiella marknaden och ge industrin ett förnybart energialternativ. Svenska Cortus Energy har i 10 år utvecklat en metod som framställer högeffektiv och ren energigas […]

Den svenska vattenkraften – dubbelt förnybar

Politiska mål om en elproduktion med liten klimatpåverkan och en ökad andel el från vind och sol gör att vattenkraftens roll för Sveriges elförsörjning blir allt viktigare. Det är framför allt vattenkraftens förmåga att reglera för variationer i annan ny förnybar elproduktion som är intressant. Vattenkraften är dubbelt förnybar. Svensk miljölagstiftning måste ta hänsyn till vattenkraftens […]

Så säkrar du en låg elkostnad – Välj rörligt – men inte på vintern!

Just nu producerar Sverige mycket mer el än vi använder. Om du köper el rekommenderar jag därför att välja rörligt elpris de kommande åren men försök binda priset under januari-mars varje år – här förklarar Gustav Melin, VD på Svebio, varför. Sverige och Norge har vi ett elcertifikatssystem som ger stöd till kraftföretag att bygga ny förnybar elproduktion. […]

Max 1 dollar per liter för biodrivmedel på sikt

Efterfrågan på förnybara bränslen ökar inom transportsektorn. Med en kostnad på max en dollar per liter kommer biodrivmedel att ge elbilarna en match och både flyg och båttransport kan vara helt miljövänligt inom kort. Nu krävs politiska initiativ för att genomföra omställningen. Visst behövs mer forskning, men verkstad är viktigare i nuläget.  Bioenergin är idag det enskilt […]