Made to be Re-Made – Partnerskap i hållbarhet

Hållbarhet står högt på agendan för SKF. Vi på Stena Recycling hjälper SKF att nå sina högt uppsatta hållbarhetsmål genom att erbjuda effektiv och säker återvinning. Tillsammans sluter vi cirkeln och ser till att produkterna inte bara blir Made in Sweden – de blir Re-Made in Sweden!

Fett – ett samhällsproblem som kan lösas

Fett är en viktig ingrediens i vårt liv, i mat och matlagning, i hygienprodukter och krämer och i andra sammanhang. Men förbrukat fett skapar problem som drabbar dem som hanterar det, men också samhället i stort, genom igensatta ledningsnät, brandrisker, onödiga transporter och ökande användning av kemikalier och ozon.

Tillsammans sluter vi cirkeln

Cirkulär ekonomi vinner ny mark varje dag och hjälper industrin att hitta nya sätt att skapa en hållbar produktion. Stena Recycling hjälper dig med Resource Management – materialhantering från produktdesign till återvinning och leverans av råvaror tillbaka till industrin och samhället. Låt oss sluta cirkeln tillsammans.

Lagändring ställer nya krav på bilverkstäder

För att komma åt oseriösa aktörer och få bättre kontroll på farliga växthusgaser gäller sedan 1 januari en ny lag för hantering av köldmedier i AC-system för fordon. Bland annat införs en ny företagscertifiering som alla bilverkstäder som hanterar AC-system måste ha.

Härnösand är länets bästa miljökommun

Fossilfri kollektivtrafik, fordonsgas producerad i lokalt slutet kretslopp, en snabbladdningsstation för elfordon och fler laddstolpar på väg. Klimatsatsningarna i Härnösands kommun ger avtryck och på bara ett år har kommunen klättrat över 100 placeringar i rankingen över Sveriges bästa miljökommuner. Nu är man bäst i Sverige i kategorin med jämförbara kommuner. När Aktuell Hållbarhet i […]

Fabege ledande på hållbara fastigheter

Fastighetsbolaget Fabege förverkligar det mesta av sina idéer om hållbar stadsutveckling vid utvecklingen av Arenastaden i Solna. Men så har företaget också utsetts till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. –Vi verkställer och förverkligar det vi säger att vi ska göra och det går väldigt fort, säger Mia Häggström, som är hållbarhetschef vid Fabege. Vi […]