Sveriges kommuner och fastighetsbolag tar upp kampen mot fett – med biokonvertering

En stor mängd fett belastar idag samhället – igensatta avlopp, bränder i ventilationer och luktproblem i avfallsutrymmen är bara några av de problem fettet orsakar. Modern miljöteknik håller dock på att förändra detta.