Det är ingen tillfällighet att Arom-dekor Kemi har nio olika sorters kylarglykol!Vid Arom-dekor Kemis moderna produktionsanläggning på drygt 4 000 kvm i Sexdrega strax utanför Borås är vinterhalvåret en extra intensiv period. Här emballeras nämligen kylarglykol i stora volymer och i produktgruppen finns det nio olika sorters kylarglykol. Att det finns så många glykoler är ingen tillfällighet. En gång i tiden utvecklades glykol för att förhindra att vattenkylda motorer frös sönder. I dag har glykolen många fler uppgifter. Dessutom har teknik- och materialutvecklingen inom motorområdet lett till att det behövs olika glykolsorter.

Arom-dekors sortiment har utvecklats kontinuerligt sedan Christian Lundell förvärvade företaget 2008. Under 2013 anställdes Per Ljung, branschens absoluta "glykol-professor” och med Pers erfarenheter fick företaget möjlighet att bredda sitt glykolsortiment. Företagets tillväxt har varit mycket snabb; 2008 var omsättningen några få miljoner och 2015 passerade omsättningen 120 miljoner kronor och tillväxten fortsätter. Denna tillväxt sker bland annat genom en ökad efterfrågan på företagets kylarglykol.

Det finns flera gemensamma framgångsfaktorer som driver på den ökande försäljningen av hela AdProLine®- sortimentet, där glykolerna ingår. Att Arom-dekor blev kvalitets- och miljöcerti erat enligt ISO 9001 och ISO 14001 under 2014 har varit viktigt. Arom-dekors satsning på en säker och kvalitetsstyrd produktion har också betydelse. En hög och jämn produktkvalitet är viktigt för alla typer av fordonskemikalier och AdProLine® är ett varumärke som har en stark kvalitetsprofil.

– Våra kunder vet att det är tryggt att köpa och sälja våra produkter. Vi satsar väldigt mycket på kvalitets- och leveransprocesserna och det är helt enkelt ett måste i en bransch där konkurrensen är tuff. Att vi dessutom investerar i produktutveckling gör också att vi kan erbjuda exempelvis glykolkvaliteter för alla tänkbara behov och krav. Vi är också mycket lyhörda för de krav som fordons- och motortillverkarna ställer och vi möter de kraven, säger Christian Lundell, VD .

Den blå standardglykolen följdes snart av longlife-glykoler och en transparent multiglykol
Går vi tillbaka till 2008 hade Arom-dekor Kemi bara den vanliga blå standardglykolen. Ganska snart utökades sortimentet med så kallade longlife-glykoler. Arom-dekor var också ett av de första företagen på marknaden att producera och sälja en transparant multiglykol utvecklad för att kunna användas i många olika motorer. Under åren har marknadens fokus på rätt kvalitet ökat och de stora motor- och fordonstillverkarna har också drivit på utvecklingen mot flera olika glykolvarianter. Nya bilar levereras i dag med en rekommenderad originalglykol och det är också därför Arom-dekor har ett flertal OEM-godkända glykoler. Kort sagt täcker sortimentet de flesta tänkbara och kända behov.

 

»Köper man en glykol av lägre kvalitet kan det bli dyrbart på sikt om skyddet snabbt bryts ner och en motor drabbas av rost.«

 

Att glykolen har utvecklats till en produkt med många fler uppgifter än att förhindra frysning gör det viktigt att välja rätt glykol till en viss motor. I dagens motorer förhindrar glykolen korrosion, frysning samt höjer kokpunkten. I motorer kan det även uppstå kavitation vilken kan innebära skador på cylinder och cylinderfoder. Välj därför en glykol av hög kvalitet för att motverka kavitationsskador. Per Ljung som är glykolexpert hos Arom-dekor berättar mer:
– Jag tror att det fortfarande finns många privatkonsumenter som köper glykol utan att fundera så mycket på vad det är för typ av glykol en motor verkligen ska ha. Man kanske inte heller tänker så mycket på kvalitet. ”Glykol som glykol” resonerar säkert många och inget kan vara mer fel. Kvaliteten på de tillsatser i form av additiv som gör att glykolen ger korrosionsskydd kan variera kraftigt och då varierar också skyddet. Köper man en glykol av lägre kvalitet kan det bli dyrbart på sikt om skyddet snabbt bryts ner och en motor drabbas av rost.  Arom-dekor ställer mycket höga kvalitetskrav på additiven och därför samarbetar vi bara med stora och väletablerade producenter, förklarar Per.

Bland Arom-dekors kunder finns bland annat åkerier och bussbolag. Dessa har ofta verkstads- och servicepersonal med bra glykolkunskaper. Detsamma gäller alla de bilverkstäder där gemene man lämnar in bilen på service och regelbundet får glykolen utbytt. Men, det finns många typer av motorer och den som läser olika forum på nätet kan snart konstatera att det behövs mer kunskap om glykol. Frågorna är många och svaren inte alltid tydliga.

Många undrar exempelvis över de två råvaror som används vid "glykoltillverkning": propylen och teylen.
– Fördelen med en propylenbaserad glykol är att den är lågtoxisk. Ett exempel på en sådan kylarglykol i vårt program är ”KG Propylen IH” som rekommenderas till förbränningsmotorer. Etylenglykoler är annars vanliga på marknaden och brukar också samlas in under begreppet ”vanlig glykol”. De har bäst värmeavledningsförmåga men en nackdel jämfört med propylenglykol (”miljöglykol”) är att den är giftig. Nu ska den ju dock användas i motorer och inte konsumeras på annat sätt, säger Per.

”Superglykolen” som skyddar i upp till 500 000 kilometer eller 5 år
Arom-dekors satsningar på att utveckla nya glykolsorter har bland annat resulterat i vad som kan liknas vid en ”superglykol” och den heter också ”SuperCelsius”.
– Här handlar det verkligen om extra lång livslängd. Det speciella inhibitorpaketet ger ett överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre glykoler. Korrosionsskyddet varar i upp till 500 000 kilometer eller 5 år och skyddar alla typer av metaller inklusive aluminium. Vi har utvecklat den för att passa i de esta europeiska, asiatiska och amerikanska bilar och den både möter och överträffar de flesta specifikationer, fortsätter Per.

En av Arom-dekors OEM Glykoler

En av Arom-dekors OEM-Glykoler

I Arom-dekors glykolprogram finns också fem olika OEM-godkända longlife-glykoler och samtliga är blandbara med de flesta andra etylenglykolbaserade kylarglykoler på marknaden. Annars brukar väl ett råd till bilister vara att inte blanda glykoler? Vi ställer frågan till Per:

– Huvudrådet är att inte blanda glykoler och det gäller kanske speciellt om man inte med säkerhet vet exempelvis vilken kylarvätska en bil har. Då är det bättre att tömma systemet, skölja ur och fylla på med den glykol som en motortillverkare rekommenderar. Blandas glykoler kan det uppstå en reaktion mellan additiven i glykolerna vilket kan påverka korrosionsskyddet negativt. Det finns också en risk att de klumpar sig. Flera av Arom-dekors glykoler är dock blandbara med andra glykoler på marknaden som har en jämförbar kvalitet och samma råvara.

Varför alla dessa färger?
Den som bläddrar i Arom-dekors produktkatalog upptäcker att det bland annat finns blå, gul, grön och röd glykol. Dessutom med olika nyanser på röd och grön. Per berättar att de olika färgerna främst är ett resultat av man vill undvika risken för sammanblandning, men också för att motortillverkarna vill profilera ”sina” glykoler som lämpliga originalglykoler. Rådet är också att i så stor utsträckning som möjligt följa tillverkarnas rekommendationer.
– Med vårt program av OEM-godkända longlife-glykoler täcker vi in i princip alla tillverkares standarder och rekommendationer. Med den snabba teknikutvecklingen och användningen av olika material i motorerna är vårt råd också att exempelvis bilägare, bussbolag och åkerier följer de rekommendationer som finns i instruktionsböckerna, förklarar Per.

Man kan fråga sig hur Arom-dekors glykolprogram kommer att se ut om några år med tanke på den snabba utvecklingen sedan 2008. Här är det mest motortillverkarnas satsningar på ny teknik och nya material som avgör, förklarar Christian.
– Vi har en stor bredd i dag och det vill vi att alla ska känna till. Hur brett programmet är om några år går inte att förutse, men vi har alla de resurser som krävs för att snabbt utveckla nya glykoler om det skulle bli aktuellt. Vi följer helt enkelt teknik- och marknadsutvecklingen. Sedan kommer vi också att satsa mycket på att stötta våra slutkunder och återförsäljare så att de kan hjälpa sina kunder med rätt glykolval. Vi är ett kunskapsföretag och det är viktigt att vi hela tiden arbetar för att nå ut med den kunskapen. Det gäller för vårt glykolsortiment men också för våra övriga fordonskemikalier, avslutar Christian Lundell.

AromDekor-logo

Lite mer tips & råd om glykoler

Beställ Arom-dekors produktkatalog!
På sidorna sex och sju presenteras hela programmet och du hittar också användbar information som till exempel lämpliga blandningar (mängden vatten/glykol) för olika frysskydd.
Skicka ett e-mail till info@aromdekor.se för att beställa ett exemplar, eller ladda ner den digitalt på www.aromdekor.se

Tänk på procenten!
Det är alltid viktigt att ha lämplig blandning av vatten och glykol, även på sommaren för att bibehålla ett bra korrossionsskydd. Återigen, titta i produktkatalogen eller på etiketten för rätt blandning!

När ska man byta glykol?
Hur ofta man bör byta glykol varierar men vanligtvis gäller två till fem år beroende på typ av glykol och motor. Att byta glykol regelbundet är viktigt för att bibehålla ett bra rostskydd. Är du osäker på bytesintervallet för just din bil kan du kontakta din bilverkstad eller någon av Arom-dekors många återförsäljare. Finns det någon nära dig?
Ring 0320-605 00 för snabbt besked! OBS! Glöm inte att regelbundet kontrollera glykolens frysskydd.

image003

Produktbild

Kylarglykol supercelsius 4L

Kylarglykol supercelsius 4L