Fabege ledande på hållbara fastigheterFastighetsbolaget Fabege förverkligar det mesta av sina idéer om hållbar stadsutveckling vid utvecklingen av Arenastaden i Solna. Men så har företaget också utsetts till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag.

–Vi verkställer och förverkligar det vi säger att vi ska göra och det går väldigt fort, säger Mia Häggström, som är hållbarhetschef vid Fabege. Vi har en klar färdriktning och fortsätter utveckla våra fastigheter och områden enligt den strategi vi har gjort upp för att möta den starka urbana trenden.

Fabege har bland annat redan energieffektiviserat hela sitt fastighetsbestånd och har generellt väldigt låg energiförbrukning.

–Vår ambition är att klara klimatanpassningen, ta största möjliga miljöhänsyn och skapa attraktiva stadsmiljöer. Vi satsar på urban grönska, närhet till kollektivtrafiksystem och vi jobbar bland annat med att skapa cykelparkeringar och omklädningsrum som gör det möjligt för allt fler att cykla till jobbet. Det hänger ihop med vår strävan att underlätta vardagen för människor, lösa livspusslet och främja en klimatsmart livsstil för både medarbetare och boende i våra fastigheter.

–På Fabege vill vi skapa nya förutsättningar i området och underlätta för nya beteendemönster. Urbaniseringen är ju tydlig, men med nya tekniska rön kan vi förändra gamla levnadssätt.

I det arbetet följer Fabege metodiken enligt certifieringssystemet BREEAM-SE, men har också börjat titta på metodiken för hållbar stadsutveckling enligt Citylab Action.

Arenastaden i fokus

Mia HÑggstrîm_36

Mia Häggström, Hållbarhetschef vid Fabege

Fabege har fastigheter i flera stadsdelar i Storstockholm. Nya Arenastaden i Solna, där 30 000 människor kommer att ha sin arbetsplats, är ett bra exempel på hållbarhetsarbetet. Här byggs husen tätt och högt och plats sparas för gröna lungor och bra rekreationsmöjligheter. Till Arenastaden flyttar t ex 4400 SEB-medarbetare under 2017-2018.

Utöver miljöcertifierade byggnader handlar det om att skapa möjligheter för hållbart resande, takplanteringar, fickparker, gröna fasader och ekosystemtjänster som sedumtak för ökad biodiversitet och bikupor på taken.

–Begreppet hållbarhet har utvecklats till att handla om så mycket mer än ”bara” en miljöfråga. Det räcker inte att bygga energieffektiva byggnader av bra byggmaterial. Vi måste skapa gröna strukturer i hela stadsdelen, säger Mia Häggström. Vi utgår alltid från människan i miljön och människans behov av service i vardagen och adderar sedan kunskap om de tuffa klimat- och transportmålen.

Det var 2015 som Fabege enligt GRESB utsågs till världens åttonde mest hållbara fastighetsbolag. Och företaget intog topplaceringar i alla bedömningskategorier. Förkortningen står för Global Real Estate Sustainability Benchmark.

Logo_original_vitbakgrund

FAKTA

*Fabege är ett ledande börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling och förvaltning av kommersiella lokaler. Företaget äger och förvaltar cirka var tionde kvadratmeter kontorsyta i Storstockholm.

*Förvaltar cirka 85 fastigheter till ett värde över 40 miljarder kronor med en total uthyrningsyta på över en miljon kvadratmeter.

*De största områdena är Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park och Hammarby Sjöstad.

*Alla kontor finns i bästa kollektivtrafikläge. All nyproduktion och större ombyggnationer miljöcertifieras.

*Koldioxidutsläppen från fastighetsbeståndet har sänkts med 90 procent på tio år och 86 procent av nytecknade hyresavtal 2015 var gröna. Leverantörer motsvarande 76 procent av inköpsvolymen har hållbarhetsgranskats.