Fett – ett samhällsproblem som kan lösasFett är en viktig ingrediens i vårt liv, i mat och matlagning, i hygienprodukter och krämer och i andra sammanhang. Men förbrukat fett skapar problem som drabbar dem som hanterar det, men också samhället i stort, genom igensatta ledningsnät, brandrisker, onödiga transporter och ökande användning av kemikalier och ozon.

Företaget Bioteria har ägnat de senaste 25 åren åt att utveckla lösningar på problemet med fett för såväl verksamhetsägare, samhälle som miljö. Företaget förenar innovativ teknik med gynnsamma mikroorganismers förmåga att bryta ner fett och ta bort lukt.

–För oss har bioteknik en central plats i det hållbara samhällsbyggandet, säger Bioterias vd Niklas Axelsson. Våra biotekniska lösningar angriper inte bara fettproblemet vid källan, de minskar även kemikalieanvändningen, koldioxidutsläppen och energiförbrukningen.

Bioteknik imiterar naturens metoder för effektiv nedbrytning av fett och skapar därför inte heller nya problem, vare sig för människa eller miljö.

Fettet lämnar samhället huvudsakligen på tre sätt; via vattnets väg ner i avloppet, med matos upp genom skorstenen och ut med soporna. Resultatet blir ofta stopp i avloppet, brandrisker, energislöseri och dålig lukt.

Ett system för varje problemområde

Bioteria har utvecklat tre olika biosystem, ett för varje problemområde:

För ledningsnätet tillverkar Bioteria fettavskiljare för alla typer av verksamheter. Fettavskiljaren fångar upp fettet innan det når ledningsnätet. Biosystemet lägger till ett biologiskt reningssteg som innebär att gynnsamma mikroorganismer bryter ner det ansamlade fettet till koldioxid och vatten. Detta minskar risken för driftstörningar och luktproblem samtidigt som det minskar tömningsbehovet och därmed behovet av tunga lastbilstransporter.

När det gäller ventilationen håller Bioterias biosystem storköksventilation fri från fettbeläggningar genom att fettnedbrytande mikroorganismer tillförs där fettet ansamlas. Därmed minskar behovet av rengöring med starka kemikalier och ozon.

Beträffande fett i avfallsutrymmen bekämpar Bioteria lukten genom att kontinuerligt tillföra goda mikroorganismer som håller de otrevliga i schack. Metodens elförbrukning är försumbar eftersom utrymmet inte längre behöver kylas ned – vilket innebär stora kostnadsbesparingar och metoden gör dessutom kemiska produkter överflödiga. 

Presenteras av:
Bioteria_logo_blue_RGB
 

Bioteria Technologies AB är ett modernt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar på fettproblemet – lösningar som samtidigt eliminerar och hela den kedja av samhälls- och miljöproblem som följer i fettets spår.

Utgångspunkten är att det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som skapats med det gamla sättet att tänka. Bioteria utbildar därför Sverige i fettfrågor och presenterar hållbara lösningar.

Läs mer på: bioteria.com