Fläktväggar skapar säker ventilation och energismarta lösningar i LundAkademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på cirka 75 miljarder kronor. De har som ambition att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor och energibesparing – och nu har deras utbildningscenter Kemicentrum i Lund tagit ett steg i rätt riktning med ett fläktväggskoncept från ebm-papst.

– Målet är att optimera ventilationen och uppnå ännu större energibesparingar, säger Uno Nilsson på Akademiska Hus.

På Kemicentrum i Lund samlas alla kemiämnen inom Lunds Tekniska Högskola och den Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Det är ett av Nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi och över tusen anställda och ännu fler studenter arbetar och studerar i lokalerna. När det byggdes på 1960-talet var arbetsmiljökraven inte lika stora som de är i dag, därför påbörjades omfattande ombyggnationer och moderniseringar av lokalerna för drygt tio år sedan.

Nyligen inleddes arbetet med ventilationen med syftet att uppnå ännu större energibesparingar och optimera systemet. Uno Nilsson arbetar på Akademiska Hus. Han var som drifttekniker på Kemicentrum fram till år 2006 innan han övergick till en roll som teknisk förvaltare. Våren 2016 tillträdde Uno en tjänst som driftingenjör med fokus på energieffektivisering och energismarta lösningar för bland annat ventilationssystem. Han berättar att en av åtgärderna i Kemicentrum i Lund har varit att ersätta stora AC-fläktar i den största av byggnaderna med fyra fläktväggar som byggts enligt ebm-papst fläktväggskoncept.

– I två av fläktväggarna sitter nio stycken stapelbara kubfläktar RadiPac MXFG. Det finns totalt arton kubfläktar och två av fläktväggarna har vardera sex stycken kubfläktar. Fläktväggarna med nio kubfläktar vardera har en maximal luftflödeskapacitet på 26 kubikmeter per sekund, och hos fläktväggarna med sex kubfläktar är maxkapaciteten 17 kubikmeter per sekund.

Läs mer om ebm-pabst fläktväggar här.

”Kontroll från ett centralt system”

Fläktarna har EC-motorer och är som standardutrustade med inloppsgallret FlowGrid. EC-motorerna har Modbus-ingångar och kan styras med programmet EC-control, vilket bland annat gör det möjligt att adressera av flera fläktar i en fläktvägg eller kontrollera fläktarna från ett centralt styr- och övervakningssystem.

  Under årens lopp har mycket gjorts för att ge de anställda, studenter och forskare ett behagligt inneklimat och en bra arbetsmiljö, samt för att spara energi. Hus 1, där fläktväggarna har installerats, är runt 15 000 kvadratmeter stort och rymmer forsknings- och utbildningslokaler för kemiteknik, materialkemi och kemisk grundutbildning.

Byggnadens luftbehandlingssystem har i många år haft två parallellkopplade till- och frånluftsaggregat i fläktrummet, och kraven på rätt ventilation är stora, exempelvis ska ett aggregat klara av grundluftflödet samt ett visst forceringsluftflöde för skyddsventilationen av det stora antalet dragskåp och dragbänkar som finns i laboratorierna. Skulle trycket i kanalsystemet sjunka under ett minsta tillåtet värde aktiveras ett larm för lågt luftflöde i de skyddsventilerade enheterna och dragskåpen ska då omedelbart stängas av – något som gjorde optimeringen av ventilationen till en utmaning.

– Förr satt stora AC-fläktar i aggregaten. Fläktmotorerna hade en effekt på 75 kW, så i samband med att vi gjorde beräkningar på vilken energispareffekt som skulle uppnås med ett motorbyte började vi se oss om efter alternativa lösningar som kunde ge bättre energispareffekt och andra driftmässiga fördelar, säger Uno Nilsson.

”Energi- och kostnadsbesparingar”

De såg fördelarna med ebm-papsts fläggväggskoncept som kan bidra till reducerad ljudnivå, ökad redundans och en större säkerhet i kombination med den minskade energiförbrukningen.

– Vi arbetar kontinuerligt med att försöka spara energi för att vi ska uppnå de tuffa energisparmål som satts upp för 2025. Målet är att mängden levererad energi ska minska med 50 procent till 2025, med 2000 års förbrukning som utgångspunkt. Jag är övertygad om att investeringen vi har gjort i ett antal fläktväggar kommer att reducera energiförbrukningen, men det har gått för kort tid för att vi ska kunna se hur stor besparingen blir. Vi kommer dock förutom energiaspekten att göra besparingar i form av lägre underhållskostnader.

ebm-papst fläktväggskoncept har blivit en stor marknadsframgång och försäljningsingenjören Jan Sörensen i Hässleholm är skaparen bakom fläktväggslösningarna för Kemicentrum.

– Vid utvecklingsarbetet med fläktväggen har vi försökt täcka in ett antal applikationsområden där det ställs krav på mycket stora luftflöden och en hög grad av redundans. Laboratorie- och forskningsmiljöer som de hos Kemicentrum är ett sådant område. Andra exempel är datorhallar, sjukhus, livsmedelsindustrin, kemisk industri och stora kontorsbyggnader.

Han berättar att det både är utmanande och roligt att arbeta med Akademiska Hus medarbetare då de har hög kompetens när det gäller energisparlösningar och ett tydligt mål för de besparingar som ska uppnås.

– Att vi med fläktväggen både kan hjälpa till att spara energi och öka redundansen i en fastighet med stora krav på ventilationen är en styrka.

Presenteras av
 

epSLO-logo

ebm-papst är ett världsledande och globalt företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, elektronik och aerodynamik ligger till grund för vårt framgångsrika sortiment.

Våra kunder finns exempelvis inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri, automation, medicinteknik och fordonsindustri. Vi försöker alltid hitta den optimala lösningen för kundens applikation, ofta innebär det att vi utvecklar, producerar och levererar en fläkt eller elmotor som är anpassad speciellt för vår kund.

Vår ambition är alltid ett nära och långsiktigt samarbete med kunden.

Läs mer på ebmpabst.se