Nu ska OrganoClicks gröna kemi erövra världenGenom att härma naturens egna kemiska processer ersätter svenska OrganoClick farliga kemikalier med miljövänliga alternativ. Nu ska deras teknik för träimpregnering och vattenavvisande textilier ta över världen.

– Vi håller på med en internationell expansion av vår affär och jobbar med att hitta partners och distributörer för våra produkter på olika geografiska marknader. Vi har fokus på Kina och Asien för textilsidan och fokuserar på Centraleuropa på träsidan, säger Mårten Hellberg vd för OrganoClick.

OrganoClicks patenterade teknik bygger på svensk forskning kring naturens egna kemiska processer. Genom att ändra den molekylära strukturen på trä- och textilfibrer kan tekniken därmed ge materialen nya egenskaper. Textilier och virke kan exempelvis göras vattenavvisande, flamskyddade och få ökad mekanisk styrka, utan de giftiga kemikalier som tidigare ofta använts.

Ersätter hormonstörande textilier

Bolaget grundades 2006 och har sedan dess utvecklats snabbt till följd av en ökad medvetenhet om effekten av dessa skadliga kemikalier. OrganoClick har till exempel utvecklat ett substitut till hormonstörande fluorkarboner som används för att göra textilier vattenavvisande.  

– På textilsidan finns ett starkt ökat hållbarhetsfokus bland varumärkesbolagen. Det har förändrats väldigt mycket under de senaste 4-5 åren, inte minst på grund av att konsumenter är mer medvetna och att intresseorganisationer som Greenpeace verkligen fokuserat på kemikalier i textilindustrin och lyft den frågan för konsumenter, säger Mårten Hellberg.

Vissa fluorkarboner har också nyligen förbjudits i Norge och ett förbud diskuteras även på EU-nivå vilket gör att intresset för OrganClicks material OrganoTex ökat ännu mer. 

På träsidan märker Mårten Hellberg också en växande medvetenhet om problemen kring de kemikalier som traditionellt använts vid tryckimpregnering. Stora byggbolag och offentliga aktörer, som lägger stort fokus på hållbarhet och miljövänlighet, har därför blivit en stor kundgrupp. 

– Miljöcertifiering på byggnader är en starkt växande trend. Man vill bygga gröna och energieffektiva byggnader utan giftiga material och där har OrganoWood fått stort genomslag som ett miljöklassat alternativ. Många kommuner och offentliga aktörer har också satt som mål att ha giftfria skolor till exempel och då blir byggmaterialen helt plötsligt en väldigt viktig komponent i detta, säger Mårten Hellberg.

organowood_small

OrganoWood är OrganoClicks första produkt som ersätter traditionella gifta tryckimpregneringar

OrganoTex_small

OrganoTex är ett giftfritt alternativ för att göra textilier vattenavvisande

 

 

 

 

 

 

Siktar på miljardomsättning

Den växande efterfrågan har gjort att OrganoClick under de 2015 ökat sin försäljning med 46 procent. Nu är målet att växa även utanför Norden, där man redan är starkt etablerade. För textilprodukterna är siktet inställt på Asien där mycket textiltillverkning sker och för dotterbolaget OrganoWoods träprodukter är det Europa som är i fokus.

– Vi har under senaste halvåret tecknat distributionsavtal i Kina och Taiwan för våra textilprodukter och för Storbritannien och Irland för våra träbehandlingsprodukter. Det vi fokuserar på nu är Tyskland och Holland som är våra nästa marknader som vi ska gå in på, förklarar Mårten Hellberg.

För att hantera den här stora expansionen har OrganoClick även femdubblat sin produktionsförmåga genom en ny fabrik i Täby. En anläggning som gör det möjligt att fortsätta växa under lång tid.

– Det man kan säga är att vår nya anläggning har en nuvarande kapacitet för att producera upp till ca en miljard kronor. Så det långsiktiga målet är att bli ett miljardbolag rent omsättningsmässigt.

Presenteras av:

OrganoClick_logo

  • Omsatte 2015: cirka 30 milj SEK
  • Försäljningstillväxt 2015: 46%
  • Antal anställda: 25 personer
  • Huvudkontor, produktion och FoU: Täby
  • Listat på: Nasdaq First North med ticker ORGC

Besök gärna OrganoClicks hemsida!

Klicka här om du vill läsa mer om aktien. 

MartenHellberg-1000px

Mårten Hellberg vd för Organoclick.