Ny EU-certifiering gör det lättare att välja förnybar värme

Foto: Ahlsell Ref.

Genom en ny EU-certifiering för installatörer av värmepumpar, solvärme, solcellssystem och biobränslepannor, ska det bli enklare för villa- och småhusägare att välja ett förnybart och kostnadseffektivt uppvärmningssystem.

Den nya certifieringen är en del av EUs förnybarhetsdirektiv och ska erbjudas i alla EUs medlemsländer. Tanken med certifieringen är att den ska fungera som en garanti för att installatören har kompetens för att välja en anläggning som är rätt dimensionerad för kundens hus och därmed sänker deras uppvärmningskostnader och miljöpåverkan. På så vis ska det bli tryggt och enkelt för kunder att välja installatörer som är specialiserade på förnybar värme.

– Istället för att villaägaren ska behöva fråga om referenser och plocka ihop massa olika papper för att bedöma, så ska det räcka med att man frågar efter en certifierad installatör. Det blir en slags försäkring om att kompetensen hos installatören är granskad av en oberoende part, säger Peter Rohlin, vd för certifieringsföretaget Incert som ansökt om ackreditering för certifieringen.

Kärnan i certifiering handlar enligt Peter Rohlin alltså om förtroende. Till skillnad från många certifieringar handlar detta om en så kallad tredjepartscertifiering, vilket innebär att den statliga myndigheten Swedac har i uppgift att godkänna oberoende organ som får utfärda certifikat.

Därmed blir certifieringen ett helt oberoende kvitto på att installatören faktiskt har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna leverera den mest kostnads- och energieffektiva lösningen. Något som är tryggt för beställaren och ger installatören en tydlig konkurrensfördel.

– Det innebär också att det här helt ok för de kommunala energi- och klimatrådgivarna att rekommendera företag med certifierade installatörer. Det får de inte göra annars om det inte är oberoende, säger Peter Rohlin.

På Incert har man tidigare ansvarat för certifieringen EU-cert. HP för värmepumpar, som utgör den största delen av den här marknaden, och man är sedan tidigare Swedac-ackrediterade för certifieringar inom sex andra områden. På så vis har Incert redan erfarenhet och processer på plats för den nya certifieringen och man har tagit fram ett obligatoriskt kurspaket tillsammans med yrkeshögskolan i Härnösand och Mittuniversitetet, som Energimyndigheten godkänt. Incerts förhoppning är att deras ackreditering ska bli slutgiltigt godkänd senast efter sommaren.

I och med att intresset för att den här typen av certifieringar ökar så tror Peter Rohlin också att den nya certifieringen har god potential att bli populär bland både installatörer och deras kunder.

– Även en frivillig certifiering, som visar sig funka, blir nästan som ett obligatorium så småningom. För ska du få någon marknad så måste du kunna visa att du har kompetens. Det finns exempelvis en frivillig fibercertifiering men eftersom starka beställare som Comhem och Skanova efterfrågar den så får du inga uppdrag om du inte har personer som är fibercertifierade, förklarar Peter Rohlin.

 

incert_logo

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) bedriver, som ackrediterat företag, verksamhet omfattande certifiering av personer.

Personerna ifråga är i huvudsak verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen, bilbranschen och fartygsnäringen. INCERT är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Vårt ackrediteringsnummer är 1343.

INCERT utför också certifiering som inte är ackrediterad av SWEDAC.

Läs mer på www.incert.se


Fakta: Ny certifiering

Enligt förnybarhetsdirektivet ska varje EU-land ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi. Företag med certifierade installatörer kommer att vara sökbara via Boverkets webbplats, genom Energimyndighetens energi- och klimatrådgivare samt på www.incertonline.se.

Peter Rohlin vd för Incert.

Peter Rohlin vd för Incert.