Scandbio säkrar energi från svenska skogarPellets är en enkel, billig och koldioxidneutral energikälla för både privatpersoner och företag. Produktionen bidrar dessutom till svenska jobb och skatteintäkter.
– Vi kallar pellets för livets energi, säger Henrik Arfwidsson, marknadschef på Scandbio.

När den svenska skogsindustrin tillverkar sågade trävaror uppstår även biprodukter som är viktiga att ta hand om. Här kommer Scandbio in i bilden. Scandbio tar vara på  sågspån  och tillverkar pellets av det. Pelletsen används sedan för framställning av förnybar värme och el. Samtidigt bidrar produktionen till svenska arbetstillfällen och till en levande landsbygd.

Scandbio är Nordens största tillverkare av värmepellets och är i dag huvudsakligen verksamma i Sverige och Danmark, men företaget har ambitioner om att även nå ut på kontinenten där det finns en kraftigt växande pelletsmarknad.
– Sågspån är skrymmande och av varierande kvalitet. Att pelletera produkten innebär att vi höjer energidensiteten, berättar Henrik Arfwidsson. Det gör också att produkten blir mer likformig och därmed lättare att hantera för användaren. 

Scandbio säljer till alla typer av kunder. Den första kategorin är stora värmeverk, kategori två består av medelstora industrier som antingen använder pellets till uppvärmning eller som en energikälla i produktionen. Hit räknas också kommunala och statliga inrättningar, exempelvis offentliga lokaler, så som simhallar, bibliotek och sjukhus. Den tredje kategorin är bostadsrättföreningar och privatkunder som värmer sina hus.

Pelletskaminer är på framåtmarsch, framför allt blir de allt vanligare i sommarstugor. Dessa konkurrerar med vanlig vedeldning och med mindre luftvärmepumpar och de är en kostnadseffektiv lösning som sprider en mycket behaglig värme.
– Tekniken har gått framåt något oerhört på området, berättar Henrik Arfwidsson. Dagens pannor och kaminer är både avancerade och lättskötta. På många av dem kan du reglera värmen med din mobiltelefon.

Fullservice till kunderna
Försäljningen på 650 000 ton om året gör Scandbio till en av världens större pelletsproducenter. På konsumentmarknaden är Scanbio störst i världen. Henrik Arfwidsson betonar att produkten både är prisvärd jämfört med el, gas och  olja och väldigt prisstabil. – –– Prisutvecklingen följer i stort sett inflationen och påverkas mindre av omvärldspolitiken. Säljer du pellets slipper du både betala energiskatt och den koldioxidskatt som ligger på fossila bränslen.

Scandbio har största delen av sin tillverkning i Sverige. Företaget har lagt stort fokus på att erbjuda kvalitet och service till kunderna, berättar Henrik Arfwidsson.
– Vi garanterar att kunden aldrig behöver stå utan bränsle. När kunden behöver så levererar vi direkt. Våra kärnvärden är närhet, hållbarhet och proaktivitet.

Koldioxidneutralt bränsle
Biobränsle har många fördelar, inte minst för miljön. Så länge det hela tiden sker en återplantering av träd är produkten koldioxidneutral. Det innebär att förbränningen inte tillför någon ny koldioxid till atmosfären, till skillnad från fossila bränslen som naturgas, olja och kol.
– Vi köper bara från välkända skogsföretag som bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Henrik Arfwidsson. Det är en garant för att vår produkt är helt koldioxidneutral. 

Scandbio är också noga med att såväl pelleteringen som transporterna gör ett så litet klimatavtryck som möjligt. Alla transporter går på biodiesel och fabrikerna levererar värme till fjärrvärmenät på platser där det är möjligt.
– Sverige är ett land med en stor skogsnäring. Att använda biprodukterna från ett hållbart skogsbruk till energi är en utmärkt lösning. Det innebär att vi lever i symbios med naturen och kan lämna över till nästa generation med gott samvete.

scandbio-logo

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade träbränslen. Företaget bildades 2014 när Lantmännen Agroenergi och Neovapellets gick samman.

Årlig tillverkning: 650 000 ton (ett ton pellets motsvarar 4,8 mWh)

Omsättning: nära 1 miljard 

Antal anställda: 140 personer

Henrik Arfwidsson, marknadschef