Skogen är framtidenUnder tre dagar i maj samlas en stor del av världens kunskap inom träförädling och bioenergi på IWB (International Wood Biorefining) i Älvsjö. En sammanslagning av tre tidigare mässor i Älvsjö och på Elmia. Resultatet blir en mässa som berör och intresserar en enorm bredd av personer, företag, organisationer, kunskaper, forskning, innehåll och ämnen. Skogen har åter blivit ett av de hetaste områdena för framtiden.

Det är ett digert konferens- och mässprogram deltagare från olika delar av världen erbjuds under dagarna i Älvsjö. Bredden i ämnena gör att flera parallella seminarier och presentationer pågår samtidigt då målgrupperna är så olika. Gemensamt är intresset för skogsbaserad bioekonomi, biobaserade ämnen och material.

Allt från produktion och användning av framtidens biobränslen och energilösningar för industrin till hur vi får fram hållbara kompositmaterial, textilier och även mat från skogen. Representerat finns naturligtvis också den mer traditionella skogsnäringen. Framtidens konstruktioner i trä liksom hur vi bättre utvecklar och använder produkterna i massaindustrin.

Redan idag är massa- och pappersbruken en sorts bioraffinaderier där biprodukter från produktionen förädlas på en mängd olika områden. Råvaran från skogen används helt enkelt mer effektivt och vi har bara sett början på denna utveckling.

»Genom att slå samman tre stora mässor inom skogsnäringen så skapar vi ett gemensamt, bredare, starkt och spännande forum för allt från forskning till faktisk tillämpning av skogens råvaror«

 

Stor bredd i tillämpningarna

De biobaserade produkterna tar allt oftare över där fossilbaserade nu fasas ut. Forskningen har en enorm betydelse och givetvis kommer de senaste framstegen att belysas med resultat som leder till lösningar med stor bredd. Som exempel beskriver Oliver Schmidt från Scania hur material från skogen, i form av trä och fibermaterial, blir allt vanligare i bilindustrin.

Elin Larsson från Filippa K kommer att utveckla hur textilier baserade på trä kan vara ett hållbart och framtida alternativ för modeindustrin. Samtidigt som mycket fokus finns på hur energisektorn ser framtiden i skogsprodukter och hur biobränslen kommer att bli allt vanligare och ett bättre alternativ jämfört de fossila bränslena.

– Genom att slå samman tre stora mässor inom skogsnäringen så skapar vi ett gemensamt, bredare, starkt och spännande forum för allt från forskning till faktisk tillämpning av skogens råvaror. Att fler inom dessa områden får tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper går i linje med hur viktigt detta är för framtiden. Det säger Marcus Bergström, vd för Adforum som är arrangörer av IWB, 24-26 maj på Stockholmsmässan i Älvsjö.

require(["mojo/signup-forms/Loader"], function(L) { L.start({"baseUrl":"mc.us15.list-manage.com","uuid":"8bea4c5fccd796b8533256afc","lid":"93b9163d62"}) })

International Wood Biorefining Week arrangeras av Svebio, Adforum, Elmia och Nordisk Papperstidning & Business.
Konferenserna World Bioenergy och Bioeconomy Innovation Forum är en integrerad del av IWB Week.

Det ledande forsknings- och teknikföretaget VTT Technical Research Centre of Finland och Innventia, ett världsledande forskningsinstitut som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen, är båda konferenspartner till evenemanget.

Evenemanget anordnas på Stockholmsmässan 24- 26 maj.

Läs mer här: 

www.iwbweek.com

Marcus Bergström vd för Adforum.

Marcus Bergström vd för Adforum.