Smarta lampor skapar framtidens livsmedelLägre kostnader, bättre produkter och mindre miljöpåverkan. Genom smart belysning skapar det intelligenta växthuset livsmedel för framtiden.

För att kunna föda den växande världsbefolkningen beräknar FN att livsmedelsproduktion i världen måste öka med 70 procent de närmsta 40 åren. Samtidigt står planeten inför stora miljöutmaningar som kräver att livsmedelsproduktionen i framtiden måste använda mindre energi, minska sina utsläpp och hushålla med vatten. För företaget Heliospectra är lösningen på den ekvationen ett system för intelligent växthusbelysning som med mindre resurser ger större produktion.

– Det unika med Heliospectras lampor är systemtänkandet där lamporna bara är en del. Till detta tillkommer intelligenta sensorer och mjukvara som behandlar och tolkar informationen från sensorerna, för att därefter styra lamporna för att optimera produktionen, säger företagets VD Staffan Hillberg.

Heliospectra grundades i Borås 2006 och redan från starten var målet att skapa ett mer intelligent och hållbart växthus. Det innebär inte bara att man ersatt de klassiska växthuslamporna med mer energisnåla LED-lampor. Genom Heliospectras patenterade ”biofeedback-system” kan man även i realtid mäta vilka våglängder av ljus som växterna absorberar och därigenom skräddarsy ljuset utifrån varje växts behov. En teknik som skapar både besparingar och bättre produkter för odlarna.

– Kunderna erhåller en direkt energibesparing på upp till 50%. Med tanke på att ett växthus innehåller tusentals lampor där varje lampa konsumerar 400-1000W så blir det mycket pengar. Dessutom får de en avsevärt mycket bättre kvalité på sina plantor vilket resulterar i att man slänger mindre produkter och får ut mer till marknaden, berättar Staffan Hillberg.

Unknown

Även om Heliospectra redan idag märker att deras kunder snabbt tar marknadsandelar genom att använda deras intelligenta ljussystem framhåller Staffan Hillberg gärna att det intelligenta växthuset är ett ständigt pågående innovationsprojekt. Man arbetar därför hela tiden nära sina kunder för att bättre förstå deras behov och möjligheterna i sitt eget system. Dessutom har man samarbetsprojekt med både universitet och andra institutioner som Energimyndigheten och den tyska rymdstyrelsen DLR.

– Hela bolagets verksamhet genomsyras av innovation. Vi arbetar själva med forskning i våra egna labb och samarbetar även med kunder, andra företag och institut. Allt som vi jobbar med har potential att leda till något unikt så därför tittar vi hela tiden på möjligheter att patentera, säger han.

Enligt Staffan Hillberg har alla samarbeten och innovationsprojekt skapat en bättre produkt men även hjälpt till att förtydliga miljöaspekterna av det intelligenta växthuset. Med intelligent belysning kan växthusen nämligen inte bara odla mer produkter med högre kvalitet till ett lägre pris. Dessutom använder de mindre vatten och minskar transporterna eftersom produktionen kan göras närmare städerna, aspekter som Staffan Hillberg tror kommer vara avgörande i framtiden.

– Allt fler människor flyttar in till storstäderna vilket innebär ett ökat behov av närliggande produktion. Kina som är världens största jordbruksproducent har själva stora problem; de har 20% av världens befolkning, 11% av den odlingsbara ytan och enbart 6% av världens vattentillgång, säger han.

Presenteras av Heliospectra
heliospectra-Logo

Fakta

  • Heliospectra börsnoterades på Nasdaq OMX First North den 18 juni 2014
  • Under 2014 fick Heliospectra sin genombrottsorder i USA och lanserade den nya produktserien LX60 med en första installation hos Swedeponic, Europas största odlare av färska kryddor
  • Bolaget har ca 20 anställda

    VD: Staffan Hillberg
    www.heliospectra.com
    Läs mer om aktien här.