Svensk teknik ersätter världens plastpåsarDet svenska företaget GAIA, startat av uppfinnaren Åke Rosén som nu tillsammans med VD Peter Stenström leder företaget med utveckling av biomaterial som är förnybart och helt nedbrytbart alternativ till plast. Nu är målet att deras biomaterial ska ersätta plast- och papperspåsar i hela världen.

Redan 1974 framställde uppfinnaren och entreprenören Åke Roséns sitt första biomaterial, med målet att spara resurser och skydda miljön. Sedan dess har han hunnit starta företagen Filltech (nuvarande RKW Sweden) och Ecolean vars miljövänliga förpackningsmaterial erövrat internationella marknader. Men sin största miljöinsats har Åke Rosén fortfarande framför sig. Med sitt nya företag GAIA har han framställt ett nytt biomaterial som skapar ett förnybart och helt nedbrytbart alternativ till plast.

De senaste åren har jag kunnat utveckla helt nedbrytbara och komposterbara material. De materialen kan man använda till att ersätta plastpåsar och inom sjukvården kan man ersätta 80 % av dagens volymplaster som aldrig bryts ner, förklarar Åke Rosén.

Materialet, Biodolomer®, består till största delen av mineralen dolomit, som används för att ge näring till åkermark, och naturlig stärkelse från exempelvis potatis. Materialet är därmed inte bara nedbrytbart och ger näring till jorden, det är dessutom optimerat för att framställa biogas som metan ur. Från fyra kilo av Biodolomer kan man nämligen framställa biogas med samma energivärde som en liter bensin.

Ersätter plast- och papperspåsar

Målet är nu att Biodolomer® ska ersätta plaster runt om i världen. Det första området där GAIA gjort stora framsteg är att framställa påsar för matavfall. Dessa ersätter inte bara plastpåsar utan har också stora fördelar jämfört med de papperspåsar som många kommuner använder idag.

Papper är förnyelsebart men det krävs 40 liter rent vatten för att göra ett kilo brunpapper. Våra påsar kräver mindre vatten att framställa, de läcker inte, står emot väta och framförallt så bibehåller du energin i vår påse. Vi får ut 50 % mer energi jämfört med motsvarande matavfall i en papperspåse, säger Åke Rosén.

GAIA har redan levererat 20-30 miljoner sådana påsar och enligt Åke Rosén har man inte haft en enda reklamation. Intresset för påsarna växer också starkt bland kommuner som letar efter ett mer miljövänligt alternativ för avfallshantering. Men enligt Åke Rosen har påsarna en ännu större potential. Därför vänder han sig nu till de stora matkedjorna för att deras kunder ska kunna bära hem sin mat i påsar som de sedan kan använda för att slänga sitt avfall i.

Då har vi slutit hela cirkeln och det är ju stora besparingar för kommunerna när de inte behöver investera i alla de här papperspåsarna. Tar man då hela Sverige så är det många miljoner som man sparar om man kan återanvända bärkassar, fruktpåsar, fryspåsar till att samla in matavfall som sedan blir biogas, förklarar Åke Rosén.

Stor global potential

För GAIA ser framtiden därför ljus ut och man arbetar hela tiden för att utveckla sina material för att kunna ersätta plaster inom andra användningsområden. För första gången tycker ocksåÅke Rosén att politikerna börjat förstå vikten av att satsa på biomaterial. I länder runt om i världen förbjuds eller beskattas plastpåsar och EU har tagit fram ett mål om att minska antalet plastpåsar med 80 % till 2019. Även i Sverige ser han rörelser i rätt riktning.

Nu har regeringen gått ut och sagt att Sverige ska bli fossilfritt och att man ska titta pådet här med plastpåsar och då vill jag tala om att vi har lösningen.

 

Presenteras av:

logo

GAIA utvecklar framtidens bionedbrytbara och komposterbara material för företag med miljöfokus. Med vårt know-how och långa erfarenhet från produktionsindustrin hittar vi nya lösningar för att bredda användandet av biomaterial.

Läs mer om oss här: 
www.gaiabiomaterials.com

Åke-rosén-300x300
GAIA's grundare Åke Rosén

 

pase
GAIA's påse stänger loppen från konsument till biobränsle