Sveriges kommuner och fastighetsbolag tar upp kampen mot fett – med biokonverteringEn stor mängd fett belastar idag samhället - igensatta avlopp, bränder i ventilationer och luktproblem i avfallsutrymmen är bara några av de problem fettet orsakar. Modern miljöteknik håller dock på att förändra detta. 

Sveriges kommuner och fastighetsbolag är väl medvetna om alla de problem fettet ställer till med. Både för samhället och den enskilda fastighetsägaren är fettet en ständig kamp. Men det blir allt vanligare att privata och kommunala fastighetsbolag övergår från traditionell teknik till modern bioteknik - genom att biokonvertera. 

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik till miljövänlig och hållbar bioteknik. Bioteria har utvecklat tre olika biosystem, där tekniska lösningar och gynnsamma mikroorganismer samverkar för att bryta ner och förbruka fettet där det ansamlas – i fettavskiljaren, i storköksventilationen och i avfallsutrymmen. Genom att biokonvertera en fastighet till modern bioteknik kan vi lösa de problem som fettet skapar – direkt vid källan.

Bioteknik imiterar naturens metoder och skapar därför inte heller några nya problem, vare sig för människa eller miljö. Detta ger oss äntligen möjligheten att lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och istället använda biologiska metoder för att lösa problem, med omsorg om vår planet. Vi står inför ett betydelsefullt och hoppingivande teknikskifte! 

Se filmen som beskriver hur Bioteria kan hjälpa Sveriges kommuner och fastighetsbolag att övergå till bioteknik:

Presenteras av

Bioteria Technologies AB är ett modernt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar på fettproblemet – lösningar som samtidigt eliminerar och hela den kedja av samhälls- och miljöproblem som följer i fettets spår. Utgångspunkten är att det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som skapats med det gamla sättet att tänka. Bioteria utbildar därför Sverige i fettfrågor och presenterar hållbara lösningar.

Läs mer på bioteria.com