Tillsammans sluter vi cirkelnCirkulär ekonomi vinner ny mark varje dag och hjälper industrin att hitta nya sätt att skapa en hållbar produktion. Stena Recycling hjälper dig med Resource Management – materialhantering från produktdesign till återvinning och leverans av råvaror tillbaka till industrin och samhället. Låt oss sluta cirkeln tillsammans.

Nu när industrin ställer om och övergår till en allt mer cirkulär ekonomi har återvinning och design för återvinning en avgörande roll. Vi samarbetar med tusentals företag i Norra Europa för att bidra till att material återvinns och återförs till industrin. Genom att söka efter innovationer och ta tillvara dagens moderna teknik kan vi ta hand om alla typer av avfall.


Ge materialen nytt liv

Stena Recycling arbetar främst med tre delar av den cirkulära ekonomin; återvinning, design för återvinning och tjänster inom resursoptimering. Inom återvinning återför vi råvaror in i samhället på ett mycket effektivt sätt.

  • Vi återvinner 200 000 bilar varje år. Vår bilåtervinning är Europas effektivaste då 95% av en uttjänt bil kan materialåtervinnas idag, berättar Johan Tegbring, produktionschef Stena Recycling AB.

Tack vare våra avancerade återvinningsprocesser kan vi öka återvinningsgraden, få ut renare material och möta efterfrågan i nästa del av värdekedjan.